Монтаж

Условия за "Стандартен монтаж"
Предложението не е валидно за мобилни и професионални климатици!
Услугата "стандартен монтаж" представлява цялостната инсталация и пускане в експлоатация на
климатичната система и включва следните дейности:
1. Закрепване на вътрешното тяло с дюбели върху стена на височина до 4 метра от земя,
oт готов под или повърхност.
2. Изработка на един отвор за тръбен път в тухлена или бетонна стена с дебелина на стената до 30см.
3. Полагане на тръбен път между вътрешно и външно тяло с общ размер на тръбния път до 3 линейни
метра.
4. Полагане на ел.оперативни кабели между вътрешно и външно тяло с общ размер на кабелите до 4
линейни метра.
5. Електрическо захранване на системата посредством щепсел тип „шуко”.
6. Закрепване с дюбели върху тухлена или бетонна стена на комплект стандартно монтажно устройство
за външно тяло на височина до 4 метра от земя , от готов под или повърхност.
7. Закрепване и нивелиране на вътрешно тяло върху монтажното устройство на височина до 4 метра от
земя ,от готов под или повърхност.
8. Извеждане на кондензната вода от вътрешното тяло с гъвкава дренажна тръба извън сградата.
9. Вакуумиране на системата.
10. Провеждане на херметични проби и пускане на системата в експлоатация.
11. Пробно включване на системата и кратко представяне на нейните функции.
12. Попълване на гаранционната карта.
13. Сервизно поддържане на системата в рамките на гаранционния срок.